Hoci sa tento výraz u nás v minulosti používal aj v nesprávnych súvislostiach, dnes je už jeho význam, aspoň zainteresovanej časti verejnosti, zrejmý.   Koučovať - Podporovať

 

Najvšeobecnejšie akceptovaná definícia tohto pojmu uvádza, že koučing  je  „sprevádzanie niekoho procesom učenia a rozvoja".

 

Proces koučovania sa radí k  najdynamickejšie sa rozvíjajúcim metódam rozvoja ľudských zdrojov, v zásade je jeho cieľom nahradiť neželané správanie či skôr postoje vhodnými. 

 

Mnohí odvodzujú koučing od športu, kde nám úloha kouča je zrejmá. Koučing má však hlboké korene v našej kultúre. Grécki filozofi používali maieutiku. Je to metóda, ked sa učiteľ žiaka pýta, kladie mu otázky a odpovedá mu inými otázkami až dovtedy, pokým sa žiak skontaktuje so svojím vnútorným Zdrojom a dostane sa mu odpovedí priamo od neho.  Maieutika je termín používaný Sokratom pre umenie viesť dialóg.  Jej jadrom je myšlienka, že pravda je latentne prítomná v rozume každého človeka už od narodenia, ale musí sa „priviesť na svet“ skrze správne položené otázky učiteľa.
Z týchto kultúrnych prameňov koučing čerpá. Kouč vychádza z predpokladu, že koučovaný má všetky odpovede na svoje otázky  v sebe. Pomáha mu nájsť cestu k nim.

V prípade individuálneho koučingu je často práca medzi koučom a koučovaným podobná osobnému  poradenstvu. Existujú však školy, ktoré uprednostňujú direktívny prístup, iní zasa pracujú nedirektívnym, tvorivým, kreatívnym spôsobom, podporujúcim vnútorný potenciál koučovaného.

 

Ak  hľadáte kouča, platí to isté, čo pri výbere školy pre dieťa, pri výbere lekára alebo psychoterapeuta.

Vyskúšajte ho, a ak vám človek prístupom  vyhovuje, vyberte si ho. 
 

A aký by mal byť optimálny kouč?

 

Položte si otázku, spĺňa váš kouč takéto kritériá?

 • vhodný je človek s niekoľkoročnou manažérskou skúsenosťou,
 • zrelá osobnosť, ktorá nepotrebuje nikomu nič dokazovať,
 • nie je súperom, dokáže podporiť, ale i poradiť,
 • mal by byť nezávislý a strategicky mysliaci so zručnosťou podporiť inovatívne myšlienky manažéra (o dôvod viac mať za sebou riadiace skúsenosti s dávkou zodpovednosti) so širokou sieťou kontaktov,
 • mal by  vedieť  plánovať, hodnotiť a v prípade potreby zvládnuť aj krízovú intervenciu, prípadne poradiť iného odborníka,
 • so spektrom zručností, ako  aktívne počúvanie, konštruktívna spätná väzba (pochvalná i kritická), kladenie otázok, podpora,
 • máte výborné referencie od niekoho, koho dobre poznáte na kouča, s ktorým máte záujem spolupracovať,
 • je dôveryhodný, disponuje charizmou.

Vyskúšajte si 60 alebo 90-minútový  koučing:

 •  životný koučing, individuálny aj párový ak riešite nejakú zložitú životnú situáciu,  chcete si vyliečiť vzťahy, potrebujete urobiť dôležité životné rozhodnutia
 •  spirituálny koučing, ak ste sa ocitli v existenciálnej kríze, hľadáte zmysel, hľadáte hlboké príčiny  svojich  zdravotných symptómov.
 •  firemný koučing, ak sa potrebujete zlepšiť v dosahovaní vašich firemných cieľov,

Objednať koučing: