Sebapoznávanie vlastnej spirituality

 

 

Poznať seba  znamená sledovať svoje správanie, konanie, svoje slová, myšlienky a pocity, ako  si počíname vo  svojich každodenných vzťahoch, to je všetko.  Sebapoznávať sa môžeme iba každý sám.  My vás v tom môžeme podporovať. 

 

Ak prežívate psychospirituálnu krízu, uviazliste v pocite nezmyselnosti života, hľadáte "svetlo na konci tulela", spirituálny koučing vám môže pomôcť ukotviť sa v hodnotách, ktoré vás vyvedú na svetlo života.

 

"Slobodný je ten, kto nemá strach."
Baruch Spinoza

 

Začnite takto a uvidíte, ako mimoriadne ťažké je  pozorovať sa, byť bdelý a vedomý si svojho správania. Ako ťažko je sledovať svoje vzťahy k ľudom, myšlienkam a veciam, vzťah k svojmu šéfovi, slová, ktoré používate k podriadeným. Je to pozorovanie sa v Zrkadle vzťahov.

 

Ak budete sledovať v tomto zrkadle svoju vlastnú osobu, svoje myšlenky a pohnútky, potom budete mať chuť  ich korigovať. Poviete si:  "To je dobré, to je zlé, musím urobiť toto a nie tamto." Pri takomto prístupe niečo odsudzujete alebo naopak ospravedlňujete, a tým to, čo vidíte, vlastne prevraciate.

Zatiaľ čo v prípade,  ak pozorujete v Zrkadle iba svoj postoj vzhľadom k ľuďom, myšlienkám a veciam, ak  skutočnosť iba vidíte, bez ospravedlňovania, odsudzovania, prijímania, potom zistíte, že už samotný tento vnem má v sebe svoj vlastný čin. To je počiatok sebapoznávania.

 

Pozorovať sa, pozorovať, čo robíte, ako myslíte, aké sú vaše pohnútky a podnety, a pritom neodsuzovať ani neospravedlňovať, je mimoriadne ťažká vec. Celá naša kultúra je totiž založená na hodnotení, posudzovaní a odsudzovaní. Boli ste uvedení do systému "rob toto a nie tamto". Ak budete schopní pozerať sa do ZRKADLA VZŤAHOV  BEZ VYTVÁRANIA OPAKU, zistíte, že sebapoznávánie nikdy nekončí.

 

Vidíte, že hľadanie vlastného poznania je vonkajším procesom, ktorý  neskôr prejde vo vnútorný. Najskôr sa pozeráme na hviezdy a potom sa pozeráme sami do seba. Úplne rovnako hľadáme najskôr skutočnosť, Boha, bezpečnosť a šťastie vo svete predmetov, a keď ich tu nenachádzáme, obraciame sa dovnútra. Toto hľadanie vnútorného Boha, vyššieho Ja alebo  ako to nazývate, úplne ukončí sebapoznávanie. Myseľ sa potom  veľmi upokojí – nie cvičením, ale iba porozumením, pozorovaním, tým, že si je bez výberu vedomá každej minúty.

 

Nehovorte: "Musím si uvedomovať každú minútu," – to je  iba nový výraz túžby dosiahnuť nejaký určitý stav. Chcieť sa niekam dostať je iba ďalším prejavom našej  márnivosti.

To, na čom záleží, je uvedomovať si seba samého, a tento stav  sebauvedomenia si udržiavať bez zhromažďovania. Pretože ak zhromažďujete,  z toho nazhromaždeného stredu odsudzujete. Sebapoznávanie nie je procesom zhromažďovania,  ale procesom objavovania vo všetkých možných situáciách, vo vzťahoch s ľuďmi, vecami, myšlienkami a pocitmi.

 

Sepapoznanie je odpoveďou na všetko, je v ňom celý svet a je v ňom obsiahnuté všetko snaženie ľudstva. V okamihu, keď začneme spoznávať samých seba, čo i len trocha, nabehne proces tvorivosti. Je úžasné vidieť, akí v skutočnosti sme: chamtiví, závistliví, zlostní, pyšní a hlúpi. Vidieť túto skutočnosť a nepokúšať sa ju zmeniť, iba presne vidieť, akí sme, je úžasný objav. Od neho môžeme ísť stále hlbšie, pretože sebapoznávanie nekončí.

 

Jiddu Krishnamurti

 

Objednajte si osobný spirituálny koučing s koučom Mgr. Vladimírom Červenákom.

 

Cena za prvé 90 min. sedenie 149€

 

Cena za  následné 60 minútové  sedenie: 108€

 

 

Sedenie sa realizuje osobne v Bratislave, alebo ON LINE cez skype, Zooom, alebo Meet Google.

Pri platbe prevodom na účet uveďte v poznámke vaše meno a koučing.