ADVAITA -  pôsobíme v oblasti  osobného rozvoja, rastu a vzdelávania.  Pomáhame rozvíjať sociálne, komunikačné  a manažérske zručnosti a kompetencie  predovšetkým prostredníctvom koučingu a vzdelávania  v oblasti osobného rozvoja. Sme konzultačnou a poradenskou spoločnosťou v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, zmyslom našej práce je podpora, rozvoj človeka  vo všetkých oblastiach jeho  pôsobenia.

Poskytujeme služby  aj v oblasti  osobnostného rastu  privátnej klientele, spoločnostiam v neziskovej oblasti i v podnikateľskej sfére.
Ponúkame podporu pri riešení zložitých životných rozhodnutí, hľadaní možností a alternatív riešenia životných situácií, hľadaní ciest, ktoré vedú k zmysluplným cieľom, predovšetkým prostredníctvom etikoterapie. Pomáhame nachádzať efektívne metódy komunikácie.
 
Vychádzame z predpokladu, že možnosti sú  tam, kde sú vôľa a zručnosti ich hľadať. Podporujeme rast sebaúcty, sebavedomia, sebadôvery a sebarealizácie. V individuálnom poradenstve preferujeme etikoterapiu - celostnú terapiu, ktorá chápe človeka ako jednotu tela, duše a ducha. 
 
Do každodennej praxe uvádzame koučingovú kultúru komunikácie. Od poskytovania služieb externých koučov, cez tréning koučingu pre riadiacich pracovníkov v ich manažérskej práci až po zvládnutie koučovania samého seba. 
 
Individuálnym i tímovým koučingom pomáhame zvyšovať rozvojový potenciál klientov, sme nápomocní pri hľadaní a realizácii individuálnych i skupinových cieľov, hľadaní a nachádzaní zmyslu každodenného života v zmysluplnej sebarealizácii. Za najvyšší trvale udržateľný motivátor pre dosahovanie cieľov považujeme sebaúctu. Rozvíjame také formy a metódy práce, ktoré prispievajú k trvalo-udržateľnému, zmysluplnému rastu spoločností v korporačnej oblasti i jednotlivcov.
 
Spoločnosť je zastúpená v Slovenskej asociácii koučov od roku 2006,

spolupracuje s ICF Slovak Chapter