Krédom celého cyklu 12 meditácií zo školy etikoterapie Advaita je prejsť bezpečne a dôstojne otrasmi krízy, ktorá zatriasla našimi životmi. Meditáciami prejdeme procesom transformácie ustráchaného, zneisteného, bezmocného ega k vedomej existencii slobodne sa rozhodujúcej bytosti, ktorá je posilnená v zodpovednosti za svoj život.

Podporte nás, prosím, Odberom, na našom Youtube kanály, budete informovaní o nových videách.

1. Zatvor ústa, otvor zrak - cesta - etikoterapeutická meditácia Vladimír Červenák & MAOK 31. 03. 2020 

Prvá zo série očistných etikoterapeutických meditácií Advaita, počas koronavírusovej krízy v roku 2020. Vysielaná naživo v karanténe 31.03. 2020 z Bratislavy. Každý z nás doma na živo vo svojom štúdiu prepojený nielen cez web.
Etikoterapeut Vladimír Červenák Vás slovne prevedie meditáciou odpustenia a prijatia, ktorá je silným nástrojom pri práci so strachom. K meditácii Vám v reálnom čase zaznie Martin Maok Tesák so svojou introspektívnou hudbou. A to všetko v súlade so súčasným paradoxom distančne izolovaného prepájania, teda u Vás doma, v pohodlí vlastného kresla, bez rúška a s pripojením na internet. Mnohí v súčasnosti prežívajú strach o svojich rodičov a práve odpustenie rodičom vedie k posilneniu dôvery, udržaniu vnútorného pokoja a schopnosti konať správne, rozhodne a súcitne.

List, ktorý mimoriadne potešil, ďakujem.

Vážený a milý pane Červenák,

mnohokrát Vám děkuji za informaci o Vašem včerejším mistrovském pořadu, který otevírá pohled do vnitřního VESMÍRU. Otevírá cestu pro vstup SVĚTLA do našeho těla ovládnutím mysli správným a léčivým dýcháním. Děkuji Vám, že jste mne opět přivedl na cestu ztišení mysli, ovládnutí svých myšlenek, k metodě správného dýchání a k dosažení samostatného sebevyléčení. K zavedení dechu ( prány ) postupně do celého těla a k soustředění jeho energie na bolavá místa ve svém organizmu. Při obědě jsem vše, co jsem si zapamatoval, vyprávěl členům naší rodiny, Váš pořad si právě teď pouštějí. Toto obohacení od Vás, s Vaším milým souhlasem přeposílám i některým, mým přátelům. Teprve dnes - a díky Vám - jsem si uvědomil, že je to letos právě 100 let, kdy Děd Ctibor, společně s jeho manželkou . Varvarou, přijali místo městského lékaře v Ružomberku. Za sebe, za moje prarodiče a rodiče, Vám, srdečně a upřímně děkuji, že jste v úvodním slově, manžele Bezděkovy, připomenul. ( Dnes má svátek HUGO ).

S poděkováním a pozdravem Alexej Bezděk

 

2. Predýchaj a Príjímaj - sebaprijatie - etikoterapeutická meditácia Vladimír Červenák & MAOK  7. 04. 2020 

Sebaprijatie, sebaodpustenie, prijatie vlastnej osobnej histórie. Precítenie vďačnosti za schopnosť postaviť sa a kráčať dôstojne ďalej.
Prejdeme spolu cestu sebaprijatia, sebaodpustenia, prijatia životných situácií, prijatia osobnej histórie, minulých omylov a zlyhaní, prijatie a odpustenie toho, čoho sme sa počas života na sebe a iných dopustili.
Ponoríme sa do hlbín svojej duše, aby sme pozbierali čriepky, ktoré sme odmietli a ztratili. Ukončíme tak vnútorné utrpenie našich oddelených, stratených subosobností v nás. Rozpustíme strach, pocity viny, krivdy, hnevu, agresivity v sebe, rozpustíme pocit obete a preberieme plnú zodpovednosť za svoj život. Rozpustíme hlboko uložený stud, zahanbenie a smútok, tak aby sme dokázali vysloviť pravdu o sebe a nezakrývali do hmly ilúzií svoju hanbu.
Tak sa posunieme od strachu k vnútorného pokoju. Cez pokoj k celistvému, pravdivému pohľadu na seba sa dostaneme k vedomiu celistvosti, úplnosti, naplnenia - Advaity - nie dvojnosti. Zjednotené pole vedomia nás pozdvihne do emócií radosti, pokoja a súcitu.

 

3. Nádych je dar - HODNOTY - nádych je dar - etikoterapeutická meditácia Vladimír Červenák & MAOK 14. 04. 2020 

Naživo na konte MAOK

Témou meditácie Nádych je dar - Hodnoty - nádych je dar - sú hodnoty ako míľniky na ceste k pokojnému dychu. Pokojný dych upokojí srdce. Pokojné srdce precíti súcit. Súcit nás pozdvihne do pokojnej mysle. Prejdeme spolu hlbokým rozpoznaním našich vedomých aj nevedomých hodnôt, toho, čo nám je drahé a cenné. Čoho sa pevne držíme a niekedy na tom aj lipneme. Objavíme a rozpoznáme či deklarované hodnoty sú aj hodnotami, ktoré naozaj žijeme. Preliečime vnútorný konflikt medzi deklarovanými a prežívanými hodnotami. Prinesie nám to pokoj a pole možností sa otvorí, narastie v nás pocit osobnej slobody.

Sloboda možnosti a pokoj nás posunie bližšie k celistvému, pravdivému pohľadu na seba. Tak sa dostaneme bližšie k úplnému, pocitu naplnenia - Advaity - nie dvojnosti. Zjednotené pole vedomia nás pozdvihne do pocitu vnútornej blaženosti bez vonkajšej príčiny.

 

4. DÝCHAM v TICHU, DOTÝKAM SA TIEŇA -  tiene - online etikoterapeutická meditácia Vladimír Červenák & MAOK 21. 04. 2020

Meditácia DÝCHAM v TICHU, DOTÝKAM SA TIEŇA - tiene - jemné, pomalé a plynulé dýchanie v hlbokom vnútornom tichu. Cez dýchanie v otvorenom, nekonečnom priestore ticha v nás sa dotkneme s úctou a rešpektom našich odmietnutých, vytesnených subosobností, zranených a zradených častí našej bytosti. Tieň predstavuje takú našu časť voči ktorej sme v odpore. Pozrieme sa dotkneme sa týchto odmietnutých časti seba, precítime, pocit odmietnutia a pocit byť prijatí sebou samým. Naučili sme sa prijatiu a odpusteniu. Je čas prijať sa v každej odmietnutej časti. Vrátiť sa domov, do celistvosti. Čo všetko som za roky života vytesnil do tieňa? Čo o sebe viem a čo iba tuším? Kto som?

 

5. Dýcham s dôverou, uvoľňujem strach - strachy, nedôvera - dôvera, online etikoterapeutická meditácia Vladimír Červenák & MAOK 28. 04. 2020

Meditácia č. 5 DÝCHAM s DôVEROU, UVOĽŇUJEM STRACH -strachy, nedôvera- dôvera - témou meditácie je jemné, pomalé, plynulé a uvoľňujúce dýchanie v hlbokej dôvere v korene vedúce k Zdroju. Predýchame sa ku koreňom strachu z odmietnutia, opustenia, zo zlyhania, z nedostatku, zo smrti a bezmocnosti. Cez spojenie s predkami do 12. pokolenia posilníme dôveru v život a oslobodíme sa od nedôvery a strachu. Spojením s energiou predkov ukotvíme sa pevne v bezpečnom prostredí nášho tela, ktoré je chrámom našej duše. Precítime, že sme tvorivou silou, nadanou schopnosťou milovať a tvoriť v záujme celku, ktorého sme súčasťou.

 

6.  Som, cítim a dýcham - pocity - etikoterapeutická meditácia Vladimír Červenák & MAOK 5. 05. 2020  

Témou meditácie „SOM CÍTIM a DÝCHAM“ - pocity - je vášeň k životu. Vášeň je kvalitou života napojeného na predkov, na energiu života, na zdroj. Sme bytosti, ktoré sa rozhodujú a vyberajú si akým pocitom v tele dajú priestor. Od agresivity, sebadeštrukcie, pocit viny a krivdy k pocitu obete až k vysokým emóciám cez odpustenie k radosti a šťastiu. Mocným nástrojom na liečenie centra radosti a vášne k životu je sila prijatia a odpustenia. Odpustiť sebe znamená prevziať zodpovednosť za svoj život a vzdať sa potreby trestať sa a učiniť zo seba obeť. Schopnosť byť cítiacou bytosťou je darom a požehnaním. Cítim teda SOM. Či vzdychám a či dýcham, dych je prejavom toho, že žijem. Precítime, že sme tvorivou silou, nadanou schopnosťou milovať a tvoriť v záujme celku, ktorého sme súčasťou.

7.  Dýcham v sile - odhodlanie - etikoterapeutická meditácia Vladimír Červenák & MAOK 13. 05. 2020 

Témou siedmej meditácie " DÝCHAM v SILE - odhodlanie" je sila, vôla a moc v spojení, bezmocnosť, zahanbenie a lenivosť v odpore. Prijatie svojho fyzického tela a telesnosti vedie k tajomstvu odkrytia skrytých síl v človeku. Vitálna energia života je Zdrojom vôle a odhodlania manifestovať ducha cez telo. Uvoľnenie odporu a hlboké kontinuálne dýchanie nás povedie k zdroju. Dych je náš sprievodca labyrintom duše. Nechajme sa viesť. Čím viac dôvery, tým viac vytrvalosti. Čím viac vytrvalosti, tým viac odhodlania. Odhodlanie je sila akcie, sila tvorenia. Precítime, že sme tvorivou silou, nadanou schopnosťou milovať a tvoriť v záujme celku, ktorého sme súčasťou.

 

8. Dýcham srdcom - láskavosť - etikoterapeutická meditácia Vladimír Červenák & Maok

19.05.2020

Témou ôsmej meditácie „DÝCHAM SRDCOM - láskavosť“ bude prebudenie dôvery v srdci. Dýcham srdcom, som človek a moje srdce sa otvára životu. Vzdávam sa smútku, prepúšťam ľútosť a žiaľ. Otvorené srdce je láskavé, pokojné a svieti do temnoty nevedomosti, utrpenia a bolesti. Smútok sa v brieždení rozpúšťa. Súcit je svetlom pre trpiacich. V bezpečí chrámu duše, domova otváram srdce pokoju, láske a súcitu. Tu pozorovateľ, pozorovaný a proces pozorovania sú Jedno. Spojený v kvete života dýcham v rytme svojho láskavého srdca, ktoré ma vedie po rokoch blúdenia domov. Môj dych a rytmus srdca sú v jednote s dychom vesmíru, s dychom Božím. Precítime, že sme tvorivou silou, nadanou schopnosťou milovať a tvoriť v záujme celku, ktorého sme súčasťou.

9. Dotýkam sa dychom - tvorivosť - etikoterapeutická meditácia Vladimír Červenák & MAOK

26.05.2020

Témou deviatej meditácie "DOTÝKAM SA DYCHOM - tvorivosť" je sila slova manifestovaná cez srdce. Ukončenie strachu a nedôvery, jasným áno životu, sa manifestuje ako integrita myšlienok, slov a činov. Srdce sa prejavuje cez tvorivosť, kreativitu, integritu a autentickosť. V priestore odporu sa hnev, bezmocnosť a ľútosť menia na lži, klamstvá a masky. Figovým listom zakrývame zahanbenie nahoty duše. Hmla ako závoj nevesty zahaľuje našu schopnosť vidieť seba pravdivo. Odhodlanie ukončiť sebanenávisť vedie k dôvere v celok, ktorého sme súčasťou. Pocit radosti prináša svetlo do srdca, ktoré sa napája na zdroj sily. Dôverujúce srdce je prameňom večnej tvorivosti. Myseľ i jazyk hovoria rečou srdca. Srdce dýcha vyžarovaním lásky, dotýka sa dychom slov.

Precítime, že sme tvorivou silou, nadanou schopnosťou milovať a tvoriť v záujme celku, ktorého sme súčasťou.

 

 

2.06.2020

Témou desiatej meditácie DÝCHAM CEZ ZRKADLO – pravda - je rozpoznanie schopnosti rozlišovať medzi skutočným a neskutočným, lživým a pravdivým, dočasným a večným, plným a prázdnym. Posilníme schopnosť z priestoru spojenia so zdrojom, manifestovať cnosti - úctu k životu vo všetkých jeho formách. Tiež láskavosť, ako prejav manifestovanej pravdy a ako svedectvo plnosti vedomia. Vedľajším produktom celistvosti, ako stavu vedomia, je múdrosť. Poznanie príčin utrpenia vedie k blaženosti. Blaženosť je pozdvihnutie ducha bez vonkajšej príčiny. Pýcha je ako bodliak, jej koreňom je nedôvera, stonkou strach a potreba trestať sa za zlyhania. Jej listami sú bezmocnosť a smútok a kvetom sebanenávisť, sebaodmietanie a sebaspochybňovanie.

Ty si záhradník, ty rozhodnuješ o tom, aké kvety kvitnú v tvojej záhrade. Pozri sa do zrkadla pravdy o sebe samom, oslobodí ťa z ilúzií sebanenávisti. Múdrosť ukrytá v láskavosti a úcta k životu ti dá krídla. Precíť ich a leť. Svojim dychom dotkni sa večnosti v zrkadle pravdy.
Precítime, že sme tvorivou silou, nadanou schopnosťou milovať a tvoriť v záujme celku, ktorého sme súčasťou.

11. Plný nádych dôvery - celistvosť - etikoterapeutická meditácia Vladimír Červenák & Maok

9. 06. 2020

Témou jedenástej meditácie „PLNÝ NÁDYCH DÔVERY – celistvosť“ rozpoznáme svoju schopnosť zažiť pocit naplnenia, úplnosti, celistvosti - Advaity - nie dvojnosti, na všetkých úrovniach. Od fyzickej, cez mentálnu, emočnú, energetickú až po spirituálnu. Nachádzame zmysel cesty v ceste samotnej. Sme nekonečný pútnik nekonečným priestorom nekonečných možností. Rozpoznávame duálnosť fyzického sveta a jednotu sveta spirituálneho. Prepájame nebesia so zemou, prepájame korene s korunou stromu života. Tajomné Tao zažívame ako tajomstvo života v pocite naplnenia. Krátko po splne zažívame plnosť bytia v potrebách fyzického tela. V potrebách nášho vedomia, našich pocitov i v nekonečnom prúde tvorivej energie, ktorej silu cítime v každej bunke. V žilách nám prúdi život, ktorého vôňa i chuť nás napĺňa blaženosťou, bez vonkajšej príčiny. Dotýkame sa podstaty toho kto Sme. Rozpúšťame ilúzie duality, dôverne poznáme našu prázdnotu a samotu, závislosti,- dôsledky vlastného sebaklamu o svojej dôležitosti. Vnútorný priestor napĺňame jasným svetlom a hrejivým teplom z večného zdroja s ktorým sme v spojení. Rozpoznávame PRAVDU, že nikdy sme odpojení neboli, nie sme a nikdy nebudeme mimo svojho zdroja. SOM kto SOM, jedno v celku a celok v jednom, takto to je. Nech cítiace bytosti sú naplnené hlbokým vnútorným mierom. Precítime, že sme tvorivou silou, nadanou schopnosťou milovať a tvoriť v záujme celku, ktorého sme súčasťou.

 

Dychom obdarený odovzdávam sa #12 cesta - etikoterapeutická meditácia Vladimír a Maok

16.06.2020

Témou dvanástej meditácie DYCHOM OBDARENÝ ODOVZDÁVAM SA – cesta - porozumieť zmyslu života v nekonečnej púti. Po dlhej ceste prichádzame do cieľa, na vrchol hory. Rozpúšťame zvyšky vedomia duality, ilúzie, systém bludných presvedčení. Prechádzajúc bránou celistvosti, vnímame nekonečný priestor bytia, cestu bez konca. Na vrchole hory, sťa víťaz, kráčame ďalej. Víťazstvo mení sa na úspech, úspechom je radosť bez vonkajšej príčiny. S pocitom celistvosti, úplnosti, naplnenia ľahkým krokom kráčame ďalej. Každý krok je pečatením dôvery životu. Ozvenou dôvery je vďačnosť. Sme dedičmi kráľovstva večnej blaženosti. Koruna na tvojej hlave svieti ti na cestu. Cesta končí v nekonečne. Vstúp do kráľovstva pokoja, kráľovstva hlbokého mieru. Vstúp bránou, ktorou neprejdú dvaja. Zomri, kým zomrieš a nezomrieš, keď zomrieš. Tajomstvo smrti v sebe ukrýva tajomstvo toho, Kto si. Obdarený dychom, odovzdávam sa v službe životu. Život dýcha za teba, nechaj ho dýchať, si BOHaTy. Jeden z vás bránou neprejde, zostane len jedno, Ty. Dúhovým mostom dostal si sa k sebe, si doma. Čím viac sa dávaš, tým viac cítiš. Čím viac cítiš, tým plnší je tvoj život, ktorým si. Večný pútnik na nekonečnej púti. Ďakujem, bolo mi cťou sprevádzať ťa kúskom tvojej cesty. Ďalej už kráčaš sám, len Ty a tvoje zrkadlá, ozveny.. Precítime, že sme tvorivou silou, nadanou schopnosťou milovať a tvoriť v záujme celku, ktorého sme súčasťou.

Záverom Vám za celý tím projektu ďakujeme za podporu vyjadrenú odberom našich programov na YouTube, alebo finančným darom. Ak vám meditácie pomohli prejsť týmto mimoriadnym obdobím ľahšie, splnili svoj účel a naša práca mala zmysel. Ďakujem tiež sa vyjadrenú či aj zamýšľanú spätnú väzbu.