SOM LIEČIVOU BYTOSŤOU. Spomínam si, ako sme dostali kedysi pred dvetisíc rokmi so slovami - SVOJ POKOJ VÁM ZANECHÁVAM, boží dar pokoja. Dar, ktorý lieči ľudské neduhy. Dar, ktorý obracia hnev na víno lásky. Dar, ktorý otvára náručie a víta aj márnotratného syna.

Liečivý boží dar nám vkĺzol do srdca už dávno, pradávno a dnes si spomínam: áno, som liečivou bytosťou, lebo v spojení so Zdrojom liečivá sila cezo mňa prúdi. Dostávam, dávam. Prijímam, vysielam. Nie som konajúca, svetlo cezo mňa koná, a tak...

... SOM LIEČIVOU BYTOSŤOU - mantra soboty 11.12.2021, ktorej vládne Saturn zahalený vo fialovom šate. Múdry to starec, múdry to pustovník. Ďakujem, že smiem.

S laskou DagmaRA Sarita