Baran – vieš, že si ohnivým znamením. Čo ťa môže charekterizovať? Napríklad aj tvrdohlavosť, alebo impulzívnosť, či súťaživosť, dominantnosť, odvaha, sila, vášnivosť, kreatívnosť, pohŕdanie, sebestačnosť...? Všetko sú to vlastnosti na jednej priamke, to znamená striedajú sa mínusové i plusové hodnoty Barana. Niektoré u teba jasne prevažujú, iné sú v potenciáli. Závisí to od ascendentu i od postavenia ostatných planét v tvojom osobnom horoskope. V januári napríklad môžu tvoje aktivity smerovať odvážne do zahraničia alebo sa môžeš začať učiť cudzí jazyk, či nadviazať priateľské alebo pracovné vzťahy v zahraničí. Buď však bdelý a nepodnikaj unáhlené cesty. Január signalizuje aj zmeny, niečo staré opustíš, aby si po novej ceste kráčal. Niečo staré zomrie, aby sa niečo nové mohlo narodiť. Nov 2.1.o 19.34 h v Kozorožcovi s odkazom – buď v dôvere, nevytváraj si domnienky. Ono ti možno hlavou budú behať všelijaké podozrenia, ale skús preskúmať, aké strachy z nedôvery sú za nimi. Ak aj neprídeš na odpoveď, daj si čas.

Ostaň v pokoji, neútoč. Spln, ktorý bude bude 18.1. o 00.49 h v Rakovi, ti posvieti do pravdy. Na tento rok som pripravila pre každé znamenie dvanásť mantier dvanásť spojení slov, ktoré ťa podporia v daný mesiac. Vybrala som ich podľa témy, ktorá sa ťa môže najviac dotýkať. Ako pracovať s mantrou? Po prečítaní si ju uchovaj v pamäti a vždy, keď budeš cítiť, že sa niečím oslabuješ, že padáš, opakuj si ju v mysli. Tiež zrkadlo môže byť tvojou pamäťovou kotvičkou na mantru – pozrieš doň a opakuješ v duchu mantru.  Mantra na január: Som ustretový.

Býk – vieš, že si zemským znamením. Čo ťa môže charekterizovať? Napríklad aj konzervatívnosť, alebo  tvrdohlavosť, či pôžitkárstvo,  žiarlivosť, pokoj, zmysel pre krásu, citlivosť, zraniteľnosť, pracovitosť, náročnosť, rozmarnosť, prispôsobivosť, praktičnosť... a mohli by sme ešte chvíľu pokračovať. Všetko sú to vlastnosti na jednej priamke od mínus po plus. Ktorá z nich viac či menej patrí k tebe, hovorí tvoj osobný horoskop a ty svojím životom. Po decembrovom oddychu, väčšom pokoji a blahobytnejších dňoch znovu nastáva čas naplno zabrať v práci. Všetko, čo začneš, aj dokonči. Daj si na tom záležať, lebo nedokončené ťa dobehne neskôr.  Nov bude 2.1.o 19.34 h v Kozorožcovi a to je práve ten čas, kedy sa môžu ozvať staré resty. Keď sa ich viac vyplaví na povrch, spôsobujú ti stres. Dostávaš sa do chaosu, robíš chyby, oslabuješ seba i svoj imunitný systém. Reťazová reakcia v tvoj neprospech. Chápeš teda, prečo dokončovať všetko, čo začneš? Ak máš systém v práci i v osobnom živote, stres môže aj tak prísť, ale budeš vedieť konať.  Najmä v čase splnu. Ten totiž bude 18.1. o 00.49 h v Rakovi a čo vyriešiš dovtedy, ľahšie prejdeš splnom. Na tento rok som pripravila pre každé znamenie dvanásť mantier dvanásť spojení slov, ktoré ťa podporia v daný mesiac. Vybrala som ich podľa témy, ktorá sa ťa môže najviac dotýkať. Ako pracovať s mantrou? Po prečítaní si ju uchovaj v pamäti a vždy, keď budeš cítiť, že sa niečím oslabuješ, že padáš, opakuj si ju v mysli. Tiež zrkadlo môže byť tvojou pamäťovou kotvičkou na mantru – pozrieš doň a opakuješ v duchu mantru. Mantra na január: Som proaktívny.

Blíženci – vieš, že si vzdušným znamením. Čo ťa môže charekterizovať? Napríklad  aj citlivosť, alebo rozpoltenosť, či komunikatívnosť, dualita, nezávislosť, všestrannosť, nepolapiteľnosť, nepokoj, romantika...? Rôznorodosť vlastností na prvý pohľad, všetky však navzájom súvisia – sú totiž plusové či mínusové na jednej priamke. Čo z toho sa ťa najviac dotýka, môžeš momentálne zistiť už pri čítaní týchto slov. Pozoruj sa. Aký máš pocit, keď niekto o tebe povie, že si rozpoltený, nepokojný? Ak nepríjemný až nahnevaný, slovko trafilo tvoju neprijatú vlastnosť. Je na tebe, ako ju spracuješ. Odmietnutím jej silu zväčšuješ. Prijatím ju rozpúšťaš. Nov bude 2.1.o 19.34 h v Kozorožcovi, pre teba bilancujúci: čo ostalo nedokončené, bude chcieť byť uzavreté, zastabilizované. Aj malý kamienok vie veľkú lavínu spustiť. Dokonči, uzavri, čo sa dá. Spln bude 18.1. o 00.49 h v Rakovi, prinesie ti viac empatie a intuície. Počúvaj svoje vnútro, buď najmä k sebe súcitný. Súcitnosť otvára srdce. Čo je súcit? Sú-citenie so sebou, s inými. Pochopenie. Opak ľútosti. Ľútosť ťa potápa, súcit dvíha do rastu duše. Na tento rok som pripravila pre každé znamenie dvanásť mantier dvanásť spojení slov, ktoré ťa podporia v daný mesiac. Vybrala som ich podľa témy, ktorá sa ťa môže najviac dotýkať. Ako pracovať s mantrou? Po prečítaní si ju uchovaj v pamäti a vždy, keď budeš cítiť, že sa niečím oslabuješ, že padáš, opakuj si ju v mysli. Tiež zrkadlo môže byť tvojou pamäťovou kotvičkou na mantru – pozrieš doň a opakuješ v duchu mantru. Mantra na január: Som súcitný.

Rak – vieš, že si vodným znamením. Čo ťa môže charekterizovať? Napríklad aj jemnosť, alebo hrubosť, či materinská starostlivosť, tajomnosť,  podozrievavosť,  opatrnosť, veselosť, láskavosť, falošnosť,  sentimentálnosť, melanchólia – plusové i mínusové vlastnosti. Záleží od toho, či konáš vo svojom živote z priestoru dôvery, či z priestoru strachov. Ak dôveruješ životu a hovoríš mu áno cez prijatie, odpovedá ti tiež slovkom áno a život plynie. Ak si v strachoch, zväčšuješ nedôveru a život ťa stavia pred prekážky. Predpokladám, že tieto skúsenosti už máš a môžeš ich zúžitkovať v partnerskom vzťahu hneď na nov, ktorý bude 2.1.o 19.34 h v Kozorožcovi. Totiž, ak často hovoríš životu nie, ak si plný nespokojnosti a sťažovania, tvoj miláčik môže preskočiť do druhého prístavu, možno lepšie povedané, do inej náruče. Týka sa to partnera, ale rovnako môžeš odmietavým vyžarovaním ubližovať deťom či zvieracím miláčikom. Deti budú nepokojné, zvieratká útočné. Máš aj inú možnosť. Vyliečiť svoje negatívne postoje a prehupnúť sa do dôvery a svojej mužskej či ženskej sily. Oceníš najmä v splne, ktorý bude  18.1. o 00.49 h v Rakovi. Na tento rok som pripravila pre každé znamenie dvanásť mantier dvanásť spojení slov, ktoré ťa podporia v daný mesiac. Vybrala som ich podľa témy, ktorá sa ťa môže najviac dotýkať. Ako pracovať s mantrou? Po prečítaní si ju uchovaj v pamäti a vždy, keď budeš cítiť, že sa niečím oslabuješ, že padáš, opakuj si ju v mysli. Tiež zrkadlo môže byť tvojou pamäťovou kotvičkou na mantru – pozrieš doň a opakuješ v duchu mantru. Mantra na január: Som jemnocitný.

Lev – vieš, že si ohnivým znamením. Čo ťa môže charekterizovať? Napríklad  aj egocentrickosť, alebo vodcovstvo, či hravosť, spontánnosť, srdečnosť,  hrdosť, odmeranosť, arogancia, kariéra, jemnosť, veľkorysosť, majetníckosť, náročnosť, rovnovážnosť, optimizmus, sentimentálnosť...? Čo si vyberáš z tohto výkladu? ... len to, na čo si si „zarobil“ svojím životom. Žijeme totiž všetci dôsledky svojich minulých činov, minulých životov, minulosti svojho rodu, ale dobrou správou je, že všetci máme v sebe schopnosť robiť zmeny.  Nov bude 2.1.o 19.34 h v Kozorožcovi a on ti odpovie, či žneš pokoj, šťastie a úspechy, alebo si na tom inak. Tu sa mi veľmi žiada povedať, že všetko so všetkým súvisí. Čokoľvek vykonáš, všetko má svoje dôsledky. Aj malé skutky môžu mať veľký a hlboký dosah. Spln bude 18.1. o 00.49 h v Rakovi a hovorí o láske. Paráda, však? Lev totiž potrebuje cítiť lásku, potrebuje vedieť, že je milovaný. Zadaní môžu posilniť svoj vzťah, dať mu stmeľujúcu vášeň. Nezadaným svitá na lásku. Pozor však, podmienkou je čestnosť a dôstojnosť.   Na tento rok som pripravila pre každé znamenie dvanásť mantier dvanásť spojení slov, ktoré ťa podporia v daný mesiac. Vybrala som ich podľa témy, ktorá sa ťa môže najviac dotýkať. Ako pracovať s mantrou? Po prečítaní si ju uchovaj v pamäti a vždy, keď budeš cítiť, že sa niečím oslabuješ, že padáš, opakuj si ju v mysli. Tiež zrkadlo môže byť tvojou pamäťovou kotvičkou na mantru – pozrieš doň a opakuješ v duchu mantru. Mantra na január: Som rozvážny.

Panna – vieš, že si zemské znamením. Čo ťa môže charekterizovať? Napríklad aj precíznosť, alebo poriadkumilovnosť, či presnosť, sebaobetovanie, produktívnosť, chlad, pedantnosť, disciplína, intelekt, kritickosť, pohŕdanie, náročnosť...? Vlastnosti z jednej i druhej strany, vyberáš však ty. Ak necháš v sebe viac úradovať panenský chlad, chlad sa ti bude aj vo vzťahoch zrkadliť. Ak stavíš viac na panenské kvality, ľahšie prejdeš do dôvery a budeš budovať svoje šťastie. Píšem viac o vzťahoch, lebo máš šancu v nich užívať plody lásky. V pracovnom či podnikateľskom živote je momentálne ticho. Príjmi ho, je to možno čas oddychu, stíšenia, aby si neskôr v plnej sile vykročil aj tu vpred. Tiché pošepkanie – ak sa rozhoduješ pre samostatné podnikanie, počkaj alebo rozpusť tieto plány. Nov bude 2.1.o 19.34 h v Kozorožcovi s jemným prílevom sily. Využi ju na sebaspoznávacie programy, na rozpúšťanie sebapoškodzujúcich vlastností. Spln bude 18.1. o 00.49 h v Rakovi a stále o vnútornej sile k osobnému rastu. Riziko: zadaným nevera otvára náruč, lebo tá tvoja žienka nesvieti a nehreje, lebo ten tvoj mužíček nie je bezpečným partnerom.  Stoja ti však dôsledky za to, že sa staneš nedôveryhodným? Na tento rok som pripravila pre každé znamenie dvanásť mantier dvanásť spojení slov, ktoré ťa podporia v daný mesiac. Vybrala som ich podľa témy, ktorá sa ťa môže najviac dotýkať. Ako pracovať s mantrou? Po prečítaní si ju uchovaj v pamäti a vždy, keď budeš cítiť, že sa niečím oslabuješ, že padáš, opakuj si ju v mysli. Tiež zrkadlo môže byť tvojou pamäťovou kotvičkou na mantru – pozrieš doň a opakuješ v duchu mantru. Mantra na január: Som dôveryhodný.

Váhy – vieš, že si vzdušné znamením. Čo ťa môže charekterizovať? Napríklad  aj priateľskosť, alebo úprimnosť, či poctivosť, spravodlivosť, cit pre krásu a rovnováhu, komunikatívnosť, galantnosť, váhavosť, neistota... Ktoré z týchto vlastností berieš? Ktoré nie? Rozhodujú danosti, ktoré si si do tohto života priniesol, tiež tvoja výchova a tvoj spôsob života. V dospelosti ťa vedie najmä túžba po harmónii, pokoji a kráse. Často sa pre ostatných stávaš „bútľavou vŕbou“ – vyhľadávajú ťa so svojimi problémami, aby si aj ich priviedol do pokoja srdca. Pamätaj však, že dobrými úmyslami je cesta do pekla dláždená a v mnohých situáciách ostaň tichým poslucháčom ako aktívnym pomáhačom. Nov bude 2.1.o 19.34 h v Kozorožcovi a možno taký nemastný-neslaný. Nestrácaj náladu, v kruhu priateľov užívaj pokojné chvíle spolupatričnosti a vzájomnej podpory. Naopak, spln, ktorý bude 18.1. o 00.49 h v Rakovi, ti otvorí dvere do pracovných úspechoch. Projekty či pracovné plány, ktoré doteraz stáli, sa môžu rozbehnúť a nabrať obrátky do zdarného ukončenia. Udržuj však rovnováhu medzi prácou a oddychom. Na tento rok som pripravila pre každé znamenie dvanásť mantier dvanásť spojení slov, ktoré ťa podporia v daný mesiac. Vybrala som ich podľa témy, ktorá sa ťa môže najviac dotýkať. Ako pracovať s mantrou? Po prečítaní si ju uchovaj v pamäti a vždy, keď budeš cítiť, že sa niečím oslabuješ, že padáš, opakuj si ju v mysli. Tiež zrkadlo môže byť tvojou pamäťovou kotvičkou na mantru – pozrieš doň a opakuješ v duchu mantru. Mantra na január: Som priateľský.

Škorpión – vieš, že si vodným znamením. Čo ťa môže charekterizovať? Napríklad aj originálnosť, alebo tvrdohlavosť, či logika, analýza, starostlivosť, vášnivosť, kreativita, tajomno, šarm, arogancia, spoločenskosť, priateľskosť, hravosť, zdvorilosť, hrdosť, nezávislosť...? Z každého rožka troška. Čo sa dotýka teba? Či tiež z každého rožka troška? Plusová alebo mínusová vlastnosť sa spája s veľkou silou a vôľou. Získal si ju v minulých zrodeniach tým, ako si sa dotýkal hĺbok i výšok. Máš skúsenosti, a preto si sa narodil so škorpiónskou energiou, aby si obstál v tomto živote. Je zaujímavé, že Škorpiónom prichádzajú pokušenia celý život, no často sú intenzívnejšie v jeho poslednej tretine. Podobne je to aj s umeleckou činnosťou, v ktorej prezentuje svoju originálnosť. Škorpión sa jej dotýka nejakým spôsobom celý život, v starobe však výraznejšie. Nov bude 2.1.o 19.34 h v Kozorožcovi a všeobecne platí, že je vhodný na nové začiatky. Tebe nové začiatky signalizuje v partnerských vzťahoch – v osobných i pracovných, rovnako podporí pohodu v rodine. Spln bude 18.1. o 00.49 h v Rakovi, trochu rozbúri city, ale všetko náročnejšie má dobrý koniec. Na tento rok som pripravila pre každé znamenie dvanásť mantier dvanásť spojení slov, ktoré ťa podporia v daný mesiac. Vybrala som ich podľa témy, ktorá sa ťa môže najviac dotýkať. Ako pracovať s mantrou? Po prečítaní si ju uchovaj v pamäti a vždy, keď budeš cítiť, že sa niečím oslabuješ, že padáš, opakuj si ju v mysli. Tiež zrkadlo môže byť tvojou pamäťovou kotvičkou na mantru – pozrieš doň a opakuješ v duchu mantru. Mantra na január: Som orginálny.

Strelec – vieš, že si ohnivým znamením. Čo ťa môže charekterizovať? Napríklad aj spravodlivosť, alebo optimizmus, či úprimnosť, kreatívnosť, tvorivosť, bojovnosť, komunikatívnosť, tímový spoluhráč, veselosť, pohyblivosť, sloboda, zraniteľnosť, chlad, vášnivosť...? Čo z toho vyberáš? Tuším slobodu a kreativitu a s nimi súvisiace činnosti, ale podľa tvojho osobného horoskopu a súčasného spôsobu života to môže byť hociktorá z menovaných vlastností. Tento čas januárový môže byť pre teba časom hojnosti v pracovnej i osobnej oblasti. Dokonca i deti cítiť z postavenia hviezd. Dopoviem – kam zameriaš svoju pozornosť, tam pôjde energia a to sa bude diať. Ja za svoje „nové“ deti v zrelšom veku považujem aj plody svojej práce. Ako si na tom ty s deťmi? Tvorivosť je Strelcom vlastná. Je v tebe. Nov bude 2.1.o 19.34 h v Kozorožcovi a je o vzťahoch, pozornosti, láske. Nemaj však veľké očakávania, nebudeš sklamaný. Spln bude 18.1. o 00.49 h v Rakovi a je vhodné si naplánovať relax, pohodu a čas na podporu seba samého. Ak aj sa objavia zdravotné problémy, ostaň v pokoji. Všetko sa na dobré obráti. Na tento rok som pripravila pre každé znamenie dvanásť mantier dvanásť spojení slov, ktoré ťa podporia v daný mesiac. Vybrala som ich podľa témy, ktorá sa ťa môže najviac dotýkať. Ako pracovať s mantrou? Po prečítaní si ju uchovaj v pamäti a vždy, keď budeš cítiť, že sa niečím oslabuješ, že padáš, opakuj si ju v mysli. Tiež zrkadlo môže byť tvojou pamäťovou kotvičkou na mantru – pozrieš doň a opakuješ v duchu mantru. Mantra na január: Som v pohode.

Kozorožec – vieš, že si zemským znamením. Čo ťa môže charekterizovať? Napríklad aj ťažkopádnosť, alebo starostlivosť, či manipulácia, inteligencia, ľahostajnosť, chlad, vášnivosť, menejcennosť, zaneprázdnenosť, komplexy menejcennosti, maximalizmus, sentimentálnosť, zdržanlivosť, povýšeneckosť, nezávislosť...? Všetko sú to vlastnosti na jednej priamke, to znamená na jednej strane mínusové, na druhej plusové hodnoty Kozorožca. Niektoré u teba jasne prevažujú, iné sú v potenciáli. Závisí to od ascendentu i od postavenia ostatných planét v tvojom osobnom horoskope. Momentálne však môže viac ako inokedy vystupovať do popredia zodpovednosť. Pripomínam – preberaj zodpovednosť sám za seba, nie za celý svet. Keď bude tvoj svet v poriadku, bude aj ten veľký. Nov bude 2.1.o 19.34 h v Kozorožcovi. Silný nov v tvojom znamení. Jeho sila bude najmä v pracovnej oblasti – nové možnosti, nová práca, nové príležitosti prudké pozitívne zmeny. Spln 18.1. o 00.49 h v Rakovi prinesie trochu nepokoja. Skôr ako príde, skús sa ukotviť vo svojom strede a uvedomiť si, že nič nie je dôležitejšie ako tvoj pokoj. Na tento rok som pripravila pre každé znamenie dvanásť mantier dvanásť spojení slov, ktoré ťa podporia v daný mesiac. Vybrala som ich podľa témy, ktorá sa ťa môže najviac dotýkať. Ako pracovať s mantrou? Po prečítaní si ju uchovaj v pamäti a vždy, keď budeš cítiť, že sa niečím oslabuješ, že padáš, opakuj si ju v mysli. Tiež zrkadlo môže byť tvojou pamäťovou kotvičkou na mantru – pozrieš doň a opakuješ v duchu mantru. Mantra na január: Som kreatívny.

Vodnár – vieš, že si vodným znamením. Čo ťa môže charekterizovať? Napríklad  aj nestálosť, alebo originálnosť, či pevná vôľa, vizionárstvo, pohyblivosť, komunikatívnosť, sociálne cítenie, tvrdohlavosť, úspechy, nepokoj...? Z každého rožka troška. Čo sa dotýka teba? Či tiež z každého rožka troška? Plusová alebo mínusová vlastnosť sa u teba spája najmä s originalitou, ale presne ti napovie tvoj osobný horoskop alebo tvoj spôsob života. Nov 2.1. o 19.34 h v Kozorožcovi a signalizuje oddych. Žeby po bujarom vítaní nového roka? Ale pokojne to môže byť aj po nejakom prudkom zastavení cez chorobu či úraz. Poďakuj, máš to za sebou. Celý január si však rezervuj na oddych, dobrú knihu, priateľov... Žiadne veľké pracovné výkony a žiadne tlaky na seba, že niečo musíš. Tvoje zdravie a tvoj pokoj majú najvyššiu prioritu. Spln bude 18.1. o 00.49 h v Rakovi. Naďalej ostávaj v pokoji, svoj čas však viac venuje rodine, partnerovi, partnerke, deťom. Nech tvoji najbližší cítia v tebe oporu, ak si muž a ak si žena, vyžaruj pohodové teplo. Spoločné rodinné zážitky sú na nezaplatenie. Na tento rok som pripravila pre každé znamenie dvanásť mantier dvanásť spojení slov, ktoré ťa podporia v daný mesiac. Vybrala som ich podľa témy, ktorá sa ťa môže najviac dotýkať. Ako pracovať s mantrou? Po prečítaní si ju uchovaj v pamäti a vždy, keď budeš cítiť, že sa niečím oslabuješ, že padáš, opakuj si ju v mysli. Tiež zrkadlo môže byť tvojou pamäťovou kotvičkou na mantru – pozrieš doň a opakuješ v duchu mantru. Mantra na január: Som spoľahlivý.

Ryby – vieš, že si vodným znamením. Čo ťa môže charekterizovať? Napríklad aj premenlivosť, alebo citlivosť, či zraniteľnosť, romantika, húževnatosť, idealizmus, fantázia, náladovosť, sebadisciplína, herecké sklony, sebaobetovanie, melanchólia...? Všetko sú to vlastnosti na jednej priamke, to znamená striedajú sa mínusové i plusové hodnoty Rýb. Niektoré u teba jasne prevažujú, iné sú v potenciáli. Závisí to od ascendentu i od postavenia ostatných planét v tvojom osobnom horoskope. Prvý nov v novom roku bude 2.1.o 19.34 h v Kozorožcovi a dobrá správa – pohodový a do úspechu smerujúci mesiac ťa čaká. Podporujú ťa aj niektoré z horemenovaných vlastností, najmä húževnatosť a disciplína. Spln bude 18.1. o 00.49 h v Rakovi s rizikom padnúť do závislosti alebo ich  posilniť. Prečo? Môžu zaúradovať tvoje pocity bezmocnosti a obete. Východiskom je spoznávať svoje silné stránky a cez ne uvoľniť tie slabé. Úžasným záchrannym kolesom pred pádom do závislostí je umelecká tvorba alebo vôbec akákoľvek tvorba. Čím v mladšom veku si ju objavil, tým silnejšie ťa drží nad vodou neskôr. Na tento rok som pripravila pre každé znamenie dvanásť mantier dvanásť spojení slov, ktoré ťa podporia v daný mesiac. Vybrala som ich podľa témy, ktorá sa ťa môže najviac dotýkať. Ako pracovať s mantrou? Po prečítaní si ju uchovaj v pamäti a vždy, keď budeš cítiť, že sa niečím oslabuješ, že padáš, opakuj si ju v mysli. Tiež zrkadlo môže byť tvojou pamäťovou kotvičkou na mantru – pozrieš doň a opakuješ v duchu mantru. Mantra na január: Som pevný.