Zážitkový seminár "Rodinné konštelácie"

Seminár vedie:

Danka a Peter Štrelinger, etikoterapeuti a konštelační koučovia

Termín: Streda 1. máj 2024  od 9.00 do 17.00

Miesto: Centrum Zdravého Života, Na Križovatkách 78, 82104 Bratislava

Prezentácia od 08:45

Prihlásiť sa môžete na tejto linke:  Prihláška >>>

Čo môžeme na seminári odhaliť a následne liečiť?

Čo mi robí v živote radosť? Čo ma vyživuje? Aký má zmysel čo robím, kde žijem, ako trávim čas v práci, či mimo nej? Ako fungujú/nefungujú moje vzťahy? Ako to mám so zdravím? A vôbec, načo som vlastne tu, aké je moje poslanie?

Určite ste si už tieto, či podobné otázky kládli, alebo kladiete, a to hlavne v období keď Vám je možno ťažšie, hľadáte východisko z danej situácie a snažíte sa možno porozumieť, prečo sa mi to či ono deje...

Často rozlišujeme medzi oblasťou rodiny, vlastného naplnenia a osobného šťastia vo vzťahoch na jednej strane, či v oblasti povolania na strane druhej, alebo aj v oblasti zdravia zase z iného pohľadu.

Ale môžeme to oddeľovať? Práve princíp rodinných, firemných, či moderných systemických konštelácií nám ukazuje, že všetko sa riadi rovnakými princípmi a zákonmi šťastia/či nešťastia, zdravia/či choroby, úspechu/či neúspechu a rovnakými zákonmi a poriadkom v živote aj v láske.

V rodinných osudoch sa častokrát niektoré príbehy, resp. vzorce chovania opakujú. Ak sú podobnosti v príbehoch zjavné, môžu sa ich účastníci snažiť hľadať príčinu. Rodinné konštelácie práve na tieto otázky príčiny odpovedajú a ponúkajú jeden z pohľadov na nevedomú rodinnú dynamiku.

Stabilita celého rodinného systému a šťastie ďalších generácií závisí od rovnováhy a správneho usporiadania všetkých pilierov. Môže spadnúť, ak sa vychýli ktorýkoľvek z pilierov ...

Toto najvýstižnejšie vystihuje jeden citát lektorky a koučky Márie Korčekovej: „Čo to robíte svojim deťom?!“