2. modul školy etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita Skupina D01, 2. modul  Cieľom bude zvládnuť manažment pocitov a emócií. Vedome  tvoriť také citové prežívanie, ktoré umožňuje  život v priestore spojenia. Pokračujeme v ceste etikoterapie v 2. moduly. Etikoterapii už rozumieme,...