Tri kroky k uvoľneniu odporu a lipnutia na fyzickej, mentálne, emočnej a energetickej úrovni.

1. KROK PRIJATIE

V akejkoľvej  situácii,  kde sme rozpoznali, že sa nachádzame v priestore odporum alebo v ktorej  nevidíme riešenia, možnosti, alebo ju prijímate s vnútorným odporom,  používame v škole etikoterapie Advaita trojkrokovú techniku, ktorá má  štyri kroky.

Posaďte sa a uvoľnite sa. Vnímajte a pozorujte, ako vaše telo samé dýcha.

Dýchajte pomaly a plynule.

Umožnite životu, aby sa cez vás naplno prejavil. 

Vyhláste:

Prijímam dnes s láskou z priestoru spojenia a celistvosti do svojho srdca Boha, ktorý je Jedno.
Prijímam s láskou do svojho srdca seba, ako Jeho súčasť. Som súčasťou Jedného, Celistvého.
Prijímam s láskou do svojho srdca svoju rodinu, svoj rod, národ, všetky ľudské bytosti, všetky bytosti Univerza v Jednote a Celistvosti.
Vzdávam sa odporu voči Celistvosti, Bohu, a voči akejkoľvek Jeho časti a súčasti vrátane seba.
Nech sa tak stane.

Ak dokážete vizualizovať, predstavte si celú ťaživú situáciu, alebo ju precíťte v tele.

Natiahnite obe ruky a vyslovte:

 • "Prijímam túto situáciu pred sebou, svoju minulosť, tak ako sa stala.",
 • Položte ľavú ruku na srdce a právú cez ľavú, vyslovte nahlas:
 • "príjimam ju v sebe. Takto to je!"

Urobte oblúk pravou rukou a vymedzte priestor napravo od seba:

 • "Prijímam túto situáciu napravo, príjímam súčastnosť, všetko čo dávam.Takto to je!"
 •   Položte ľavú ruku na srdce a pravú cez ľavú: "Príjímam ju v sebe"

Urobte oblúk ľavou rukou a vymedzte priestor naľavo od seba:

 • "Prijímam túto situáciu naľavo, prijímam súčastnosť, všetko čo dostávam."
 •   Položte ľavú ruku na srdce a pravú cez ľavú: "Príjímam ju v sebe. Takto to je!"

Zapažte a obsiahnite priestor za sebou:

 • "Prijímam túto situáciu za sebou. Otváram sa budúcnosti."
 •   Položte ľavú ruku na srdce a pravú cez ľavú: "Príjímam ju v sebe. Takto to je!"

Spustite ruky a obsiahnite priestor pod sebou:

 • "Prijímam túto situáciu pod sebou, všetky ťažkosti, zlyhania a bolesť."
 •   Položte ľavú ruku na srdce a pravú cez ľavú: "Príjímam ju v sebe. Takto to je!"

Zvihnite ruky nad hlavu a obsiahnite priestor nad sebou:

 • "Prijímam túto situáciu nad sebou, všetky radosti a hojnosť v živote."
 •   Položte ľavú ruku na srdce a pravú cez ľavú: "Príjímam ju v sebe. Takto to je!"

Otočte  ruky smerom  k sebe, ľavú na hrudník a pravú cez ľavú:

 • "Prijímam túto situáciu v sebe v celistvosti, úplnosti, naplnení v Advaite. Takto to je!"

Stíšte sa a s vďačnosťou prijmite vnútorný Mier. 

KROK 2. ODPUSTENIE

Starobylá a storočia uchovávaná Havajská technika, ktorú obyvatelia Havajských ostrovov od pradávna používajú  ako hygienu duše, aby  Aloha - láska  v ich srdciach zostávala prítomná.

Kto spoznal jej silu, už bez nej neprenesie cez noc žiadnu krivdu, hnev, trápenie, strach...

Jeho spánok je potom pokojný a rána sú novým zrodením života so zdravým vzťahom k sebe i  svetu.

Ak sme sa už kedykoľvek, kdekoľvek stretli:

„Milujem  ťa.  Ospravedlňujem sa. Prosím, odpusť mi. Odpúšťam ti. Odpúšťam si.  Ďakujem  ti.“

Audionáhrávka, ktorá vás bude sprevádzať procesom odpustenia.

 

„I love you. I’m sorry. Please forgive me. Thank you."

„Aloha wauia oe. Ua kaumaha au. E kala mai `oe ia`u. Mahalo.“

 

Očistná Havajská technika - liečenie vzťahov na troch úrovniach:

 

1. vzťah k sebe samému,

2. vzťah k ľudom, s ktorými som  alebo  bol som  v kontakte,

3. vzťah k Zemi, prírode,  vesmíru,  Bohu, vzťah k Celku, ktorého som súčasťou a ktorý ma presahuje.

Ho ponopono (pono=správne) ponopono = správne (veci) (robiť) správne

 

Aloha - Milujem Ťa

(V myšlienkach vyslov slová podľa bodov 1. -5.)

Po vyslovení v hlave, to smeruj do srdca a dvojsmerne, zo srdca do hlavy.)

 

1. Milujem Ťa

2. Ospravedlňujem sa

(Netreba hovoriť za čo, ale treba vedieť za čo . Za hnev , nenávisť, pohŕdanie, urazenosť, ľútosť, ukrivdenosť, lakomosť, žiarlivosť, pýchu, za pocit viny, odmietanie, výčitky, iróniu, agresivitu, za zneužívanie, manipuláciu,...atď.)

Vyslovením slova ospravedlňujem sa preberám úplnú zodpovednosť za všetky svoje myšlienky, slová i skutky, za vedomé i nevedomé ublíženie, zneužívanie, krivdy, neprávosti, nedôveru, neúctu, aroganciu...

Ospravedlňujrem  sa je vyjadrením uznania, pochopenia  a pokory.

Až potom môžem požiadať, aby bolo odpustené mne.

3. Prosím, odpusť mi

4. Odpúšťam Ti,

    Na základe pochopenia odpúšťam všetkým, ktorí vedome alebo nevedome mi akokoľvek, kedykoľvek  ublížili.

5. Odpúšťam si

    Odpustiť sebe  je aktom úplného zmierenia, vyrovnania, aktom lásky k životu, ktorého som súčasťou.

6. Ďakujem Ti

 Vyslovené so srdcom naplneneným  hlbokou vďačnosťou za možnosť nadobudnúť stratenú rovnováhu.

Milujem Ťa

(precíť lásku)

 

Ako  odpustiť?

 

Prednáška o tom, ako túto techniku používať.

 

Cvičenie, ktoré vám umožní  ľahšie odpúšťať:

Ak nás vo vzťahu postihne čokoľvek, čo  vyvolá otázky, pochybnosti či bolesť, nech je jadro problémov kdekoľvek, odpovede sa nám dostane, keď sa úprimne prikloníme k partnerovi.

 

Spojenie s partnerom a poznanie nového stupňa spojitosti je  liekom na vyliečenie vzťahu. Dokáže vyliečiť všetko, čo sa niekedy do vzťahu vlúdilo, čo ho narušilo, chlad, pochybnosti, nudu, strach, prázdnotu, pocit, že sme bezcenní.

 

Ak vykročíme v ústrety partnerovi, neznamená to, že sa vzdávame vlastnej pozície či vlastných hodnôt. Znamená to jednoducho, že k svojmu partnerovi vykročíme s láskou.

Cvičenie

Urob  si čas a predstav si, ako vyzerá problém, ktorý medzi sebou s partnerom máte.

A teraz si predstavuj, ako robíš krok smerom k partnerovi, vnímaj, ako sa k nemu blížiš stále viac.

Ak už sa vzájomne skoro dotýkate, urob ešte ďalší krôčik a prekroč tak problémy, chlad, pochybnosti aj strach – došiel si k partnerovi.

Ak máš s niekým konflikt alebo cítiš, že si sa mu vzdialil, priblíž sa k nemu.

Môžeš to urobiť buď  fyzicky, alebo mu napíš list. Podeľ sa s ním o pravdu, svoje vlastné pocity, nesnaž sa partnera meniť, ale povedz mu: „Nedovolím, aby sa toto vlúdilo medzi nás. Chcem to s tebou zdieľať. Ďakujem za vyriešenie problému, ktorý medzi nami stál.  Vážim  si tento pohyb vpred – vážim si teba  i seba.“

 

Nenechaj sa ničím zastaviť. Najviac zo všetkého záleží na láske. Nepodvádzaj sám seba. Toto spojenie ti bude na prospech: dotyčný človek sa stane tvojím spojencom, partnerom, kamarátom, milovaným a nakoniec aj tým, kto ťa zachráni.

 Chuck Spezzano

KROK 3. UKONČOVANIE

Všetko v Univerze sa deje v cykloch. Veci, javy vznikajú, prebiehajú a ukončujú sa, aby mohli vzniknúť nové, prebiehať a znova boli ukončené...

Ako a čo ukončovať?

Táto technika má korene v starovekej Védyckej tradícii a dodnes ju učia majstri jogy ako klenot na ceste za sebapoznaním.

Inšpirovaný som bol predovšetkým Sri Swami Nithyanandom, tak ako  techniku ukončovania učí. 

- ukončenie by sme mali robiť vždy súčasne s „Hopponoppono“ (Technika odpustenia a sebaodpustenia).

 • vždy formulovať v prítomnom čase

Ukončujeme :

 1. koreňové vzorce – sú to vzorce správania, ktoré vznikli nesprávnym, nezrelým, (detským) porozumením situácií alebo seba samého. Mylné presvedčenia. Dieťa si obnovuje, vytvára koreňový vzorec do 6 rokov života. Zažíva nejakú situáciu, kde prvý krát cíti strach, bezmocnosť, opustenosť, osamotenosť, hnev, smútok, lenivosť, žiarlivosť, lakomosť...

  Dôležité je tento vzorec si uvedomiť, rozpoznať, ako sa v živote neustále opakuje ten istý pocit v podobných situáciách. Opäť ho vedome a naplno  prežiť (Nechaj emócie plne prejsť a vyplaviť z tela von, nepotláčaj. Plné prijatie a akceptácia. Pritom – neupadaj do bezmocnosti, len ich nechaj prejsť opätovne fyzickým telom, aby sa rozpamätalo, ale tento proces pozorovať už z nadhľadu). Toto je vzorec duše, ktorý sa môže tiahnuť niekoľko životov a vždy sa obnoví vo fyzickom tele pomocou podobnej situácie do 6. rokov. Sú to neukončenia z minulosti, ktoré sa obnovujú, aby boli ukončené. Pokiaľ nájdem a ukončím koreňový vzorec, program, ukončím ho. Kým sa tak stane, vnímam životné situácie a pocity, emócie. Vždy keď sa objaví negatívna emócia,  /subosobnosť v odpore) pocit (strach, bezmocnosť, pocit osamotenia, strach z opustenia a podobne, tak hneď ukončím negatívne presvedčenia a postoje, ktoré sú za týmito pocitmi alebo s nimi spojené.

 2. ukončujeme negatívne presvedčenia / postoje – mylné, bludné, iluzórne presvedčenia, ktoré sme si vytvorili alebo prevzali (najčastejšie od najbližších v rodine) počas nášho života. Tieto vzorce nám bránia v ďalšom rozvoji alebo môžu byť príčinou narušených vzťahov alebo vzájomných nedorozumení. Dôležité je si ich uvedomiť a ukončiť, príp. nahradiť pozitívnymi vyhláseniami na mentálnej rovine. Vo svojej podstate, opäť upozorňujú na neukončené koreňové vzorce. Príklad: peniaze sú zlé, moji rodičia sa pre ne hádali a rozviedli...

 3. ukončujeme neukončenia s bytosťami, zvieratami, vecami. Ukončujeme odpor k nim, teda ukončujeme všetky neukončenia s nimi. Dôsledkom neukončení sú  narušené vzťahy, čo je vzájomné odpojenie sa. Prejavuje sa ignoráciou, až nenávisťou a pohŕdaním. Potom je naša pozornosť priťahovaná k objektu od ktorého sme oddelení, máme s ním narušený vzťah. Preto sa cítime nepríjemne, osamotene, trpíme negatívnymi emóciami a ich dôsledkami. Na znovuobnovenie spojenia, porozumenia, priateľstva ukončujeme s inými ľudmi, zvieratami, rastlinami, vecami, prírodou, kozmom, s Bohom ak v Neho veríme, so Sebou samým. Narušený vzťah máme s každým voči komu cítime výhrady, odpor, negatívne emócie alebo myšlienky. Koho kritizujeme, hodnotíme, posudzujeme, o kom akokoľvek negatívne pramýšľame alebo hovoríme a to vrátane seba.

Schéma / postup:

1. Uvedomím si príslušný negatívny vzorec / postoj / presvedčenie/ subosobnosť v odpore - ospravedlním sa zaň.  ( Hoo ponopono = vyčistím emócie, požiadam sa o odpustenie a odpustím si ho.

 • 1. Z priestoru celistvosti (najlepšie pred svedkami, alebo písomne) alebo minimálne v rámci vnútorného stíšenia urobím vyhlásenie: „ Z nedostatku integrity, autentickosti, zodpovednosti a obohacovania seba a iných som si vytvoril toto nesprávne presvedčenie: ….........................Vyhlasujem, že ukončujem presvedčenie, že..... (pôvodné negatívne presvedčenie), nemá viac na mňa vplyv v prítomnosti ani v budúcnosti. Nech sa tak stane. Tat hastu. S integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním vyhlasujem, že som tvorivá,  inteligentná sila vesmíru, nadaná schopnosťami a darmi milovať, spájať sa, príjimať a dávať a tak tvoriť. Som najmilovanejšie Božie dieťa. TAKTO TO JE! (Brahmanyam bahu putratam, tathastu.)

 • 2. S integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním ukončujem sebapoškodzujúce vzorce  sebanenávisti, sebaodmietania, sebaspochybňovania, sebamanipulácie a sebavydierania.  – ide o ukončenie negatívneho postoja, nie „skončenie“ – oddelenie sa od niečoho alebo niekoho. Dôležité uvedomiť si tento rozdiel a zároveň aj zámer, byť s danou vecou alebo človekom vo vzájomnej jednote bez akýchkoľvek negatívnych postojov, nedorozumení, príp. vnútorných toxických emócií.

 • 3. Ak nie som v priestore celistvosti, tak tam v tomto bode vstúpim – precítim ho vo svojom srdci (pre mňa je to priestor srdca s emóciou vďačnosti + láska. Z tohto priestoru urobím opäť vyhlásenie.

 • Ukončenie s iným človekom, zvieraťom, vecou:

  Z nedostatku integrity, autentickosti, zodpovednosti a obohacovania vytvoril som si ....(s osobou, zvieraťom, vecou) neukončenia ...(hnevu, závisti, nenávisti, žiarlivosti, smútku, zlosti,  bezmocnosti...) S integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním z priestoru celistvosti s tebou ukončujem všetky tieto neukončenia. Vyhlasujem, že som s tebou v celistvosti, úplnosti, naplnení, v advaite / nie-dvojnosti. (CUNA)  Preberám zodpovednosť za to, že odteraz udržím s tebou spojenie. “  Nech sa tak stane. Tak sa stalo.

Spolu s emočnou pamäťou, ktorú vyčistíme vyliečením zranení, pracujeme aj s mentálnou rovinou, čiže opravujeme si presvedčenia, myšlienky a to tak, aby nové presvedčenia boli overené, že podporujú môj strategický zámer byť v celistvosti. Overujem či moje postoje k sebe a k okolitému svetu, ktorý si vytváram a ktorý mi zároveň zrkadlí môj vnútorný svet sú morálne, teda bez námietok. 

KROK 4. PREVZATIE ZODPOVEDNOSTI

Tento štvrtý krok je tajomstvom tejto techniky, preber plnú, osobnú zodpovednosť za predchádzajúce tri kroky a kráčaj ďalej...