OTVORENÉ SRDCE, rozhovory vysielané v rámci cyklu K prameňom Etikoterapie - škola Advaita.

Premiéra 15. 05. 2024 o 20.00

Prinášame témy ako žiť v láske k sebe samému, iným ľuďom a svetu, ako byť láskavejší, čo to znamená precítiť súcit, ako žiť šťastný a naplnený život, ako mať pokoj v srdci...

Rozhovory etikoterapeuta Vladimíra Červenáka s lídrom a koučom Vladimírom Lindvayom, ktorého poslaním je otvárať srdcia lídrov a pozdvihovať kultúru v organizáciách, aby sa svet stal lepším miestom pre život.

Téma 4. rozhovoru Cítenie

00:50 - Čo to znamená precítiť emócie zdravým spôsobom a čo sa s nami deje ak to nerobíme?

05:20 - Existuje súvislosť medzi potláčaním cítenia a tým, že sa ľudia cítia odpojení a rezignovaní?

11:00 - Ako podržať priestor človeku, ktorý nevidí, že necitlivé správanie od iných je zrkadlom jeho vlastnej sebaúcty?

13:00 - Ako sa dá vymaniť z kolobehu bolesti a utrpenia?

14:00 - Podľa akej najmenšej zmeny si môžeme všimnúť, že sa z toho vystupujeme?

19:30 - Môže nám k zdravému prežívaniu pocitov pomôcť psychologické bezpečie?

24:20 - Aký vplyv môže mať psychologické bezpečie na ukazovatele ako obrat, zisk, produktivita práce, angažovanosť?

28:30 - Čo sa deje ak psychologické bezpečie prítomné nie je?

30:30 - Je ešte niečo k téme cítenie, čo som sa neopýtal a mal by som?

Pripojte sa k tomuto kanálu a získajte prístup k výhodám:

https://www.youtube.com/channel/UCZZ7RsHeEqceFjVNB7rBOlA/join