Význam mantry Om Ma Tri Mu Ye Sa Le Du

OM- predstavuje Tonpa Shenraba, ktorý je symbolom metódy a súcitu

MA- predstavuje Sherab Chammu, ktorá je symbolom múdrosti a nesmierneho priestoru

TRI- predstavuje Mucha Demdruga, ktorý pomocou  lásky a vľúdnosti premieňa hnev a nenávisť a tým prečisťuje ríšu pekelnú

MU- predstavuje Sang wa Ngang Ringa, ktorý pomocou absolútnej štedrosti premieňa chamtivosť a túžbu a tým prečisťuje ríšu Pretas (hladných duchov)

YE- predstavuje Tisang Rangzhina, ktorý pomocou absolútnej znalosti a múdrosti premieňa nevedomosť a zmätenie a tým prečisťuje ríšu zvierat

SA- predstavuje Sangwa Duspa, ktorý pomocou absolútnej expanzie premieňa závisť a žiarlivosť a tým prečisťuje ľudskú ríšu

LE- predstavuje Chegyal Partia, ktorý pomocou absolútnej mierumilovnosti premieňa pýchu a aroganciu a tým prečisťuje ríšu Asuras (polobohov)

DU- predstavuje Yeshen Tsugphuda, ktorý premieňa lenivosť a ľahostajnosť v usilovnosť a nadšenie a tým prečisťuje ríšu bohov

Porozumením významu tejto mantry dokážeme pomôcť všetkým bytostiam zo šiestich ríš existencie. Recitovaním vzývame Buddhov šiestich ríš a ich zdroje Tonpa Shenraba a Sherab Chammu. Pomocou ich osvietenej moci sa naše negatívne emócie rozplynú a všetky pozitívne, čisté a cnostné vlastnosti akou je láska, šľachetnosť, múdrosť, otvorenosť, mierumilovnosť a súcit v nás povstanú. Recitovanie tejto mantry podporuje hlbšie spojenie s týmito vnútornými vlastnosťami, umožňuje nám ich posilniť a dokázať stelesniť a manifestovať v našich životoch.