Najdôležitejšie poučenia z dzogčhenovej tradície (Náuky veľkej dokonalosti) Tibetského Bön Budhizmu

Najdôležitejšie poučenia z dzogčhenovej tradície sú výnimočne jednoduchou a priamou cestou, ako prijať starobylé tibetské učenia a spojiť sa s nimi.

Dzogčhenová náuka (náuka veľkej dokonalosti) je cestou samooslobodzovania a je považovaná za najvyšší stupeň učení a meditačných praxí v bönisticko-budhistickej tradícii. Praxe dzogčhenu umožňujú praktikujúcemu priamo vstúpiť do prirodzenosti mysle, ktorá je našou pravou podstatou.

Každé z "Najdôležitejších poučení" bude vychádzať z jednej z troch rozličných kategórií: základ, cesta a uskutočnenie.

1. časť. Osobná úvaha na srdcovú esenciu Dzogčhenovej náuky.

Slovenský preklad

2. časť. Záznam druhej časti - Nájdenie vašej duchovnej cesty

Slovenský preklad 2. časti.

3. časť. Prekonávanie prekážok na duchovnej ceste - 3. časť cyklu "Najdôležitejšie poučenia z Dzogčhenovej tradície."

Preklad 3. časti

4. časť. Uskutočnenie svojho potenciálu spojením sa so Zdrojom - štvrtá časť z cyklu náuky "Najdôležitejšie poučenia z Dzogčhenovej tradície".

Preklad 4. časti

 

5. časť.  Témou je text Dvadsaťjeden klincov (The Twenty-One Nails), dzogčhenového textu z línie ústneho podania Žang Žung:

Samopovstávajúca prvotná múdrosť je bázou.
Päť jedovatých rušivých emócií je dynamickou energiou.
Nasledovať ich znamená byť v ilúzii.
Vnímať ich ako chybné je omyl.
Ponechať ich také aké sú je metódou.
Oslobodiť ich do nesmierneho priestoru je cestou.
Nedualita  (advaita) je uskutočnenie.
Manifestácia je výsledok.

Preklad 5. časti

 

"Všetko je dobré - každý okamih, akokoľvek bolestivý, môže byť naším učiteľom."

Preklad: Všetko je dobré

 

Najdôležitejšie poučenia: Osobná úvaha na srdcovú esenciu Dzogčhenovej náuky.

Preklad: Srdcová esencia

 

"Všetko je dobré - každý okamih, akokoľvek bolestivý, môže byť naším učiteľom."

Slovenský preklad.

 

Múdrosť podobná zrkadlu nesúdi ani neuchopuje javy - všetko, čo vnímaš samo-povstáva, samo-zotrváva a samo-oslobodzuje sa bez stopy

Slovenský preklad

O troch bránach,  ktoré sú vstupom ku Zdroju do našej prirodzenosti aj výstup do samsári (oddelenosti).

1."Objavovanie tanca pokoja" Tenzin Wangyal Rinpoche. 18.01.2018

Brána tela

Slovenský preklad

 

2."Nachádzanie melódie v tichu" Tenzin Wangyal Rinpoche 28.01.2018

Brána reči

Slovenský preklad

 

3. Objímanie hrejivosti priestrannosti  Tenzin Wangyal Rinpoche. 29.01. 2018

Brána mysle

Slovenský preklad

 

"Najväčší dar života": Namiesto neustáleho hľadania toho, čo nám chýba, rozpoznajme krásu toho, čo už máme.

 Tenzin Wangyal Rinpoche 22.02.2018

Slovenský preklad

1. časť

2. časť

 

Sila bdelého vedomia: Aby sme uspeli v živote, spojme sa so svetlom uvedomenia.

 Tenzin Wangyal Rinpoche  3.03.2018

Slovenský preklad

 

Medzi minulosťou a budúcnosťou - poklad, ktorý je Teraz (záznam náuky z 8.3.2018)

Slovenský preklad

 

Štyri lampy

Prvá lampa, fyzické oko, prejasňuje pozemskú temnotu - umožňuje nám vidieť. (záznam náuky z 21.3.2018)

Slovenský preklad

 

Druhá lampa - čistá vízia zvuku, lúčov a svetla - odstraňuje nihilistický náhľad. (záznam náuky 30.03.2018)

Slovenský preklad 1. časť prekladu

2. časť prekladu

 

Tretia lampa: Očisťovanie temnoty nevedomosti. 
Záznam náuky z  6. apríla 2018.

Slovenský preklad

1. časť

2. časť