Vedomostné minimum, ktoré má absolvent školy etikopterapie a etikoterapeutických zručností porozumené a zažité.
12 úrovní, 9 oblastí života,  5 inteligencií, 3 zložky, 2 polarity, 1 VEDOMIE