1. diskusný večer 9. 12. 2013

Od liečenia k uzdraveniu duše i tela diskusný večer Vladimíra Červenáka s MUDr. Ivanom Rusnákom.