Sidebar

Zoznam článkov na Advaita.sk

Emócie smútku a ľútosti. Na čo nás tieto emócie upozorňujú? Smútok zatvára srdce, je prejavom nedôvery v život.

Prednáška v Ružomberku 22. 05. 2018

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS