PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk a www.priestorprezmenu.sk.

Streda 17. 11. 2021 o 20.00 v premiére.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomne priťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma :

- strach ako negatívna emócia

- ako vzniká, aké druhy strachov aktuálne prevládajú,

- psychologický strach,

- strach ako dôsledok vytrhnutia z prítomného okamihu,

- energetické a fyzické prejavy strachu,

- strach zo zlyhania, strach z nedostatku, strach z autorít,

- strach zamestnancov a strach samotného lídra,

- čo sa deje, ak strach potláčame, odmietame, bojujeme s ním,

- prijatie strachu, - zmena uhla pohľadu : strach je vo mne, nie je mnou a hlavne je to niečo prechodné, - pozorovanie akejkoľvek situácie zvnútra a schopnosť rozhodnúť sa,

- presmerovanie pozornosti, - lídri budúcnosti : človek sebaistý, vedomý, investujúci do seba rozvoja.

Téma je určená nielen pre lídrov, ale aj pre tých, ktorí sa radi nechajú viesť.

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.