SOM VYROVNANÁ BYTOSŤ v duálnom svete. Prijímam, že

... je tma, aby svetlo bolo vidieť.
... je zima, aby teplo mohlo prísť.
... je zlo, aby dobro mohlo liečiť.
... je muž, aby žena mohla svietiť.
... je žena, aby muž mohol chrániť.

...a hoci prídu aj mraky, aj víchrica, aj tma, aj nepohoda, svetlo vo vnútornom chráme horí pokojom, súcitom, láskou. Horí, aby osvetľovalo tanec. Vnútorný muž drží v náručí vnútornú ženu. Tancujú. On pevne. Ona mäkko. Spolu sú jedno. Vyrovnaná dvojka. Niet vodcu, niet vedeného. Tancujú v jednom rytme, v jednom objatí duálneho sveta. Možno sa pretancujú do iného, anjelského. Teraz sú tu. V dualite a v strede súčasne. Tam najmenej osud hádže. Stred je fajné miesto pre život...

SOM VYROVNANÁ, SOM VYROVNANÁ, SOM VYROVNANÁ - mantra štvrtého decembrového dňa osvetľuje cestu do vianočneho pokoja. To cítim, to viem, ďakujem.

S láskou DagmaRA Sarita