SOM POKOJNÁ BYTOSŤ a s pokojom v srdci prijímam vesmírne dianie z najtmavšej a najdlhšej noci slnovratovej. S pokojom a tichou vnútornou RAdosťou prijímam čas, keď Slnko urobí otočku do Svetla a hoci ešte na tri dni Svetlo zastane, umŕtvi sa v tme, nádej prichádza.

SOM POKOJNÁ BYTOSŤ a v pokoji vítam sviatky mieru, odpúšťania a vďaky. Vedome uvoľňujem "zbytkové" napätie z minulých dní so zámerom, aby pokoj zavládol v chráme môjho srdca, aby otvorené srdce žiarilo božským svetlom do vnútra i navonok, aby Vianoce boli znovunarodením silnej dámy menom LÁSKA. Teda - nech sú všetky bytosti šťastné v pokoji a láske svojho srdca.

S láskou DagmaRA Sarita