PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHIP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk a www.priestorprezmenu.sk.

Streda 20. 09. 2023 o 20.00 v premiére.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomne priťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma: KARIÉRNA PAUZA

• Pauza ako príležitosť na zmenu, ochrana pred stresom.

• Pauza ako hodnota - vedenie k tichu, pokoju, pohrúženiu, prázdnote.

• Pauza ako priestor na hľadanie zmyslu života.

• Vzorce správania – len ak som v pohybe som uznaný, oceňovaný, milovaný, inak som trestaný - vytváranie pseudo hodnoty.

• Montessori pedagogika – dieťa pohrúžené do seba vytvára niečo zmysluplné bez závislosti na vonkajšom svete; schopnosť zotrvať v hlbokom meditatívnom stave.

• Pauza ne/dobrovoľná, pauza nástojčivá, pauza krátka, pauza dlhá.

• Dôvody na pauzu a zámer, s čím vstupujeme do tohto priestoru a reakcie na ne.

• Strach dovoliť si pauzu a čo príde po pauze, frustrácia, katastrofické obrazy, únava.

• Tlak vyťažiť z pauzy čo najviac, očakávania.

• Krátke pauzy – v práci čas na obed, čaj sám so sebou, nádych výdych, priestor medzi myšlienkami, meditácia, víkendy s hobby, ... pestrosť v živote bez závislosti na práci.

• Dlhšie pauzy na regeneráciu, oddych, liečenie, wellness a ajurvédske pobyty.

• Ticho, pokoj, prijatie, prítomnosť – esencie pauzy.

• Ak sa pauza uskutočnila – rekapitulácia a sebareflexia, čo mi to prinieslo?

• Kto som vtedy, keď nemám plný pracovný kalendár?

• Spomalenie mysle, nadhľad vedú k zmene v našich životoch.

•Kariérna pauza – ako priestor pre získane jedinečných zručností.