PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHIP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk a www.priestorprezmenu.sk.

Streda 25. 10. 2023 o 20.00 v premiére.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomne priťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma: POKRIVENÁ SEBAÚCTA

• krivda v práci, dôvody jej vzniku a jej prejavy,

• mechanizmus vzniku krivdy,

• krivda ako sebatrestajúci program,

• krivda ako odmietnutá vina, prejav pýchy a nedostatok sebaúcty,

• dôvody vzniku krivdy: kritika, nedocenenie, pocit nedostatku,

• strach z nedostatku a projekcia situácie, ktorá ešte nenastala – častý spúšťač krivdy,

• dlhodobá krivda môže spôsobiť ochorenia,

• ustupovanie, nastavenie hraníc v podobe boja, či obrany, nie je sebaúcta,

• sebaúcta ako schopnosť úcty a lásky k sebe a ako ju nadobudnúť,

• skúmaním príčin a následným uvedomením môžeme vyliečiť svoje zranenia,

• autognostické metódy sú cestou na postupné zvýšenie sebaúcty,

• prejavy nízkej sebaúcty a slabosti u mužov a žien,

• strach z konkurencie ako prejav nízkej sebaúcty v pracovnej oblasti