PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHIP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk a www.priestorprezmenu.sk.

Streda 6. 11. 2023 o 20.00 v premiére.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomne priťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma: EGO A ČO S NÍM

• čo je ego a osobnosť,

• ego ako systém iluzórnych (bludných) presvedčení,

• stotožňovanie sa s egom,

• rozpoznávanie pravdy cez vnímanie pocitov a emócií v tele,

• presvedčenie ako myšlienková konštrukcia,

• myseľ ako nástroj ega,

• nástroje mysle – vytrhnutie z prítomného okamihu, podmieňovanie, spochybňovanie,

• vzorce a programy správania, • ego lídra, • pasce ega, • čím si tvoríme realitu,

•kultivácia ega a jeho rozpúšťanie,

• ako žiť morálny život – zohľadnenie potrieb celku,

• leadership ako schopnosť pustiť lipnutie na pozíciách, funkciách, životných roliach.