V biznis masterminde DO NAHA sme sa rozprávali o (ne)zmysle života s koučom, etikoterapeutom aj žiakom Jsv. Dalajlámu jednej osobe: Vladimírom Červenákom.

Tá najdôležitejšia otázka na ktorú si potrebujeme v živote odpovedať je "Kto som".

Nie iba profesne, mentálne, rodovo či národne, ale aj emocionálne, energeticky a dokonca duchovne.

Už toto je práca na celý život, pričom život nám riadia skôr strachy, traumy a ego. Práve ego je zodpovedné za stav našich vzťahov - nie len s ľuďmi naokolo, ale aj so sami sebou. Toto je podstata etikoterapie, ktorú ako československú autognostickú samokoučovaciu metódu oživil  Vlado Červenák a nadviazal na dielo Ctibora Bezděka.

Má vôbec život začiatok a koniec?

Materialistický a duchovný svet a ako sebou pohŕdajú?

Mužská a ženská energia v biznise?