Osobnostný poker

snehulienka-miesa-karty-trpaslikom

Psychodiagnostická hra podporujúca rozvoj tímov, skupín a osobnostný rast jednotlivcov.

„Svet si vytvárame vždy podľa toho, ako sa cítime.“

Čo je cieľom hry?

Hra Osobnostný poker umožňuje obohatenie a diferenciáciu vlastných názorov prostredníctvom poznania vlastného i cudzích pohľadov na našu osobu. Jej cieľom je rozšíriť vnímanie samého seba a tým rozvinúť vlastnú osobnosť. Jej prostredníctvom teda porovnávame obraz, ako sa vidíme  s obrazom, ako nás vidia iní, čo nám umožňuje získať o sebe reálnejší obraz. Hra je tiež vhodným nástrojom na spoznávanie členov pracovných tímov, a učí dávať a prijímať spätnú väzbu. 

Pre koho je určená?

Vhodnou cieľovou skupinou sú trvalé i dočasné pracovné alebo projektové tímy, a každému, kto sa chce lepšie spoznať sám seba a chce sa naučiť dávať a prijímať feedback. Tento nástroj môžu efektívne používať riadiaci pracovníci, moderátori, tréneri, vzdelávací pracovníci poradcovia a personalisti, t.j. všetci, ktorí pracujú s tímami a skupinami.

Sebapoznávací tréning prostredníctvom kartovej hry otvorene i skrytou formou učí účastníkov efektívne komunikovať, dávať a prijímať spätnú väzbu a poskytuje priestor pre dobrodružné spoznávanie seba i spoluhráčov. Je vhodným nástrojom na rozvoj tímov a skupín pomocou individuálneho rozvoja osobnosti. Je vedená skúseným koučom.

Osobnostný poker môže byť použitý pri práci s manažmentom, pri teambuildingoch riadiacich tímov, v projektových tímoch, procesných tímoch, oddeleniach či  rozvíjaných skupinách v rámci firemného a mimofiremného vzdelávania.

Predovšetkým je vhodný na:

 

 • Overenie individuálnych predností.
 • Vyjasnenie oblastí pre ďalší rozvoj.
 •  Určenie pozície v tíme.
 •  Rozvoj tímu.
 •  Lepšie vzájomné spoznanie sa v úvode stretnutia alebo školenia.
 •  Spustenie kultúry poskytovania spätnej väzby.
   


 

 

 

Čo sa deje?

385565893


Vyhrávajú všetci! 

Hráči premýšľajú sami o sebe a ostatných spoluhráčoch. Zistia, ako ich správanie vnímajú ostatní. Úlohy sa vyjasnia, skryté kvality sa dostanú na povrch. Celá skupina vyhráva, je napínavým silným emocionálnym zážitkom s okamžitým i dlhodobým účinkom. 
Hra pomáha uvedomiť si účinok vlastného správania sa. Hráči sa dozvedia, ako ich správanie pôsobí na ostatných, ako ho iní vnímaj, chápu a prežívajú. 
Na základe vzájomnej spätnej väzby môže byť individuálne správanie reflektované a je možné ho ďalej rozvíjať. Každý účastník rozhoduje sám za seba, ktoré vlastnosti si chce ponechať, ktoré chce potláčať menej a ktoré viac. 

Výsledok hry tvorí východiskový bod pre hlbší rozbor na individuálnej a skupinovej báze. 

Napríklad môže vyústiť v dohode o individuálnych cieľoch vedúcich k zmene správania, v rámci individuálneho rozhovoru so zamestnancom alebo individualneho koučingu. 
Vo vypracovaní rozvojových cieľov pre spoločnú prácu v tíme. 
V objasnení rolí v tíme. 
 

 

Čo k tomu potrebujete?

40-karty

 • Skupinu ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť niečo o sebe, ostatných a sú zvedaví na novú skúsenosť.
 • Okrem toho trocha vôle riskovať.
 • Dve až tri hodinky nerušeného času.
 • Vedúceho hry (moderátora), ktorý pozná priebeh a pravidlá hry a bude dohliadať na záujmy celej skupiny.
 • No a, samozrejme, samotnú hru OSOBNOSTÝ POKER (Recenzia).