Video 1. Úvod  I.

Video 2. Úvod II.

Video 3. Vízia je myseľ

Video 4. Myseľ je  prázdná

Video 5. Prázdnota je číre svetlo

Video 6. Číre svetlo je spojenie

Video 7. Spojenie je veľká blaženosť

Video 8. Záver