Pondelkové stretávania v meditačných kruhoch v Joga Balans Studiu v Liptovskom Mikuláši majú vždy nejakú tému vyplývajúcu z prítomného okamihu, to znamená buď nazeráme do astrológie na aktuálne dianie na oblohe, buď zvolíme témy čakier, alebo nejakú tému prinesú v zdieľaniach účastníci kruhov. Samozrejme tá téma, ktorá vyjde z kruhu, má prednosť.

Dátumy prázdninových stretnutí: 7.8.2023, 14.8.2023, 21.8.2023

Dátumy jesenných stretnutí:  pravidelne každý pondelok od 2.10.2023 až do 18.12.2023