Uzdravenie 

"Ak chcete vedieť, aké ste mali včera myšlienky, všimnite si, ako sa dnes cíti vaše telo."
Indické príslovie

 

Tieto pocity podporujú vnútorný pokoj a navodzujú prirodzený stav  duše, spokojnosť, radosť, blaženosť.

 

Človek môže ovplyvňovať svoje myšlienky, pocity a správanie. Môže pôsobiť na vonkajší svet. Keď sa staráme o čistotu svojich úmyslov, staráme sa aj o svoje zdravie.

 

Môže byť veľmi ťažké prijať myšlienku vlastnej zodpovednosti za všetko, čo sa nám a s nami deje.

 

Kto nájde vôľu, nájde i silu  a múdrosť, ako nájsť cestu z reaktívnej oddelenosti  a ako postupovať  k  proaktívnej celistvosti - Advaite.

( Advaita sankritské slovo, znamená ne-dvojnosť - Jednota).

 

Zobrať za seba zodpovednosť znamená rozvíjať v sebe pozitívne  pocity,  akými  sú  sebaúcta, dôvera, súcit, láska

Každý z nás si vytvára svet, v ktorom žije.


Prevzatím zodpovednosti z ochorenia - protivníka, s ktorým treba bojovať, sa stáva spojenec, ktorý nám pomôže zmeniť samých seba a uzdraviť sa.
 


 

Sarasvati Mahalakshmi Kali, protipól Brahma Visnu Shiva.


"Najväčšia múdrosť spočíva v jednoduchosti, láska, úcta, rešpekt, zdieľanie, vďačnosť, odpustenie. Nie je to komplikované ani zložité.  Za skutočné vedomosti sa neplatí.  Sú zakódované v našej DNA. Všetko, čo potrebujete, je vo vás a vždy tam bolo.  Nájdi svoje srdce a nájdeš svoju cestu. "

(Carlos Barrios,)

 

 

Pokoj

Odpustenie

Úcta a rešpekt

Dôvera

Radosť

Podpora

Vytrvalosť

Trpezlivosť a hodnoty

Zdieľanie, obohacovanie

Prijatie, akceptácia

Uvoľnenie

Prajnosť

Vďačnosť

Súcit

Vernosť

Láska

 

 

 

 

Fraktál 3D